Siziň üçin GETIRTM

Azyk harytlaryny mugt eltip bermek hyzmaty. Bäş müňden gowrak dürli görnüşli harydy «Getir tm» applikasiýasynyň üsti bilen Aşgabadyň islendik ýerine sargyt edip bilersiňiz.

getir ios getir ios

01

Döwrebap dizaýn

02

Arzanladyşlar

03

7/24 eltip berme

App
  • Çalt eltip berme

    Zakaz edeniňizden soň iň tiz wagtda harydyňyz gapyňyza eltiler.

  • Täze we Arassa gök önümler

    Günüň islendik wagtynda arassa we ter gök önümleri programmalarymyz arkaly satyn alyp bilersiňiz.

  • Arzanladyş karty

    Söwda et, bal gazan. Toplanan ballaryňyzy islendik wagt ulanyp bilersiňiz.